top of page

Управління ризиками

  • розробка Планів управління ризиками ПУР (RMPs) та Заходів з мінімізації ризиків;

  • постійна оцінка співвідношення користь-ризик.

bottom of page