top of page

Система якості фармаконагляду

  • планування, забезпечення, контроль та вдосконалення управління якістю системи фармаконагляду;

  • організація і проведення внутрішнього аудиту (самоінспекції) системи фармаконагляду Заявника;

  • постійний моніторинг відповідності системи фармаконагляду вимогам чинного законодавства;

  • первинне та періодичне навчання персоналу компанії щодо питань моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у відповідності до регуляторних вимог.

bottom of page